Mediator sądowy: kto to jest? Nie brakuje zwaśnionych osób, które nie widząc innej opcji szansy na uzyskanie porozumienia, proszą o pomoc takich fachowców. Kim w praktyce jest mediator sądowy? W jakie sprawy jest on przede wszystkim zaangażowany? Okazuje się, że chodzi nie tylko o kwestie stricte sądowe. Sprawdź także, jak może zakończyć się przeprowadzona mediacja… 

Mediator sądowy: co warto o nim wiedzieć?

Przede wszystkim mediator sądowy to nie jest osoba pierwsza z brzegu. Aby nim zostać, trzeba spełnić wiele formalności. Nie obejdzie się bez wypełnienia wniosku (o uzyskanie wpisu na listę stałych mediatorów) i dołączenia niezbędnych dokumentów. Jeśli prezes właściwego sądu okręgowego pozytywnie rozpatrzy prośbę, to wówczas dana osoba zostanie wpisana do wykazu (prowadzonego przez tę instytucję). Wtedy dopiero mediator sądowy będzie mógł pomagać w rozmaitych sporach. Jako bezstronna i neutralna osoba.

Jakie są główne formalności, które należy spełnić, aby pracować potem w takim zawodzie, jak mediator sądowy? Należy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. We wniosku dobrze byłoby także dołączyć dokument potwierdzający możliwość korzystania z pełni praw publicznych. Nie wolno mieć problemów z prawem. Chodzi tutaj przede wszystkim o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe. Co jeszcze jest ważne? Posiadanie minimum 26. lat, dobra znajomość języka polskiego oraz ewentualnie kwalifikacje do pracowania w tym zawodzie. Jeśli zatem ukończyłeś studia albo kursy, to nie zawahaj się tym pochwalić. Na skutek tego będziesz miał większe szanse, aby działać w tym zawodzie.

Kiedy pomaga mediator sądowy?

Jeśli obie strony danego sporu uznają, że to ostatnia „deska ratunku”, aby np. uniknąć rozwodu, to często zgłaszają się do tego fachowca. Co jest tutaj kluczowe? Przede wszystkim do pomocy mediatora sądowego nie można nikogo zmusić. Jeśli zatem np. jedna ze stron konfliktu nie ma zamiaru skorzystać z jego usług, to mediacja się nie odbędzie. Sądy mogą co prawda zasugerować takie rozwiązania, ale też nie ma opcji, by ktoś został do czegoś przymuszony. Należy dodać, że z mediacji można zrezygnować w dowolnej chwili. To nie koniec. O pomoc takiego eksperta, jak mediator sądowy, można poprosić jeszcze przed skierowaniem danej sprawy do sądu lub w toku postępowania.

Mediator sądowy: kto to jest?
Mediator sądowy: kto to jest?

Dobry mediator sądowy działa m.in. w sprawach rozwodowych https://gutowski-mediator.pl/mediacje-rozwodowe/. Jak obie strony widzą szansę na pojednanie i brak rozstania, to warto przemyśleć to rozwiązanie. Czasami małżonkowie są jednak pewni tego, że o pogodzeniu nie ma mowy. Wówczas porządny mediator sądowy może pomagać ustalać warunki związane z alimentami, czy opieką rodzicielska. Fachowiec jest także przydatny, jeśli chodzi o sprawy mieszkaniowe. Co ciekawe, zakres jego pomocy jest naprawdę spory.

W końcu coraz częściej wykwalifikowany mediator sądowy pomaga w sprawach dotyczących zarządzania majątkiem pociechy. Np. pod kątem odrzucenia ewentualnego spadku, który może zawierać nie tylko aktywa, lecz również pasywa. Niekiedy ten ekspert przydaje się w kontekście wyboru kierunku edukacji dziecka. Może być tak, że byli rodzice mają tutaj zupełnie inne podejście do tego zagadnienia. Zadaniem mediatora sądowego jest zaś doprowadzenie do kompromisu i wypracowanie takiego rozwiązania, które będzie akceptowane przez obie strony. Oczywiście, w tym aspekcie należy przede wszystkim kierować się dobrem pociechy.

Chodzi nie tylko o sprawy sądowe…

Kiedy jeszcze pomaga taki bezstronny fachowiec? Wbrew temu, co niektórzy myślą na ten temat, nie chodzi wyłącznie o sprawy, które są związane z sądami itp. Dobry mediator jest coraz częściej proszony o pomoc przez przedstawicieli firm. Załóżmy, że w danym przedsiębiorstwie jest konflikt. Jeden ze współwłaścicieli chce sprzedać firmę. A drugi nie… W takiej sytuacji może pomóc dobry mediator sądowy. Oczywiście, do każdej sprawy trzeba się odpowiednio przygotować.

Poza tym należy wysłuchać obie strony. Nie można opowiadać się za jedną z nich. W końcu profesjonalny mediator sądowy jest neutralny (w swoich wypowiedziach, czy zachowaniach). Kiedy jeszcze ekspert z tej kategorii może okazać się bardzo pomocny? Np. w czasie rozwiązywania konfliktów pomiędzy dwiema osobami fizycznymi. Coraz więcej ludzi dostrzega, że warto pójść na kompromis.

Jak może zakończyć się przeprowadzana mediacja sądowa?

Na dwa główne sposoby. Czasami mediator sądowy nie był w stanie pomóc zwaśnionym stronom. Wówczas mediacja jest bezskuteczna. W takim położeniu, dana sprawa jest kierowana do sądu lub dalej toczy się przed jego obliczem. Jest to zależne od tego, kiedy została przeprowadzona mediacja. Coraz częściej mediator sądowy działa jednak bardzo skutecznie. Stwarza odpowiednie warunki do komunikacji, zadaje ważne pytania, powołuje się na istotne zagadnienia (np. dobro wspólnych dzieci).

Jeśli mediacja sądowa jest efektywna, to zostaje zawarta wspólnie wypracowana ugoda. Ta umowa powinna być oczywiście podpisana przez obie strony. Mediator przekazuje odpis protokołu i ugody. Zarówno obu stronom, jak i sądowi. Co jeszcze jest ważne? Sąd zatwierdza ugodę, która nabędzie mocy prawnej (ten dokument nie może być oczywiście niezgodny z przepisami itp.).

Konrad Gutowski mediator
ul. Wyszyńskiego 14
70-200 Szczecin
695 319 011
www.gutowski-mediator.pl
Klimkowski kancelaria prawna
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
42 208 88 42
www.klimkowski-kancelaria.pl